Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - osteper

Pages: [1]
1
BitShares PTS / Re: Free VPS: 24 core/8GB RAM for 1$ (1st month)
« on: November 19, 2013, 10:58:30 pm »
How many HPM you guys getting with this?

2
Other Languages / Re: Norway
« on: November 18, 2013, 04:20:14 pm »
Har ikke funnet en til nå. Men tror dem jobber med saken. Jeg får iallefall nå rundt 2 coins hver 24 time. Hadde mye mer før men som nevnt er vanskelighetsgraden gått opp. Men jeg har tro på at dem blir verdt MYE. Samt at alle fremtidige shares/coins vil du som eier av Protoshares få en andel av :)
Akkurat ja. :) Hvor høy "hpm" har du?

3
Other Languages / Re: Norway
« on: November 18, 2013, 04:13:34 pm »
Heihå!

Finnes det en kalkulator som regner ut hvor mye man kan mine iløpet av f.eks en time?  :)

Pages: [1]