Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Seviratus

Pages: [1]
1
Skandinavisk (Scandinavian) / Re: PTS - Dine strategier framover?
« on: November 18, 2013, 10:22:08 pm »
Må si at jeg er ikke i dette for å tjene så stort på det men forr å ha litt å styre og leke aksjemekler med.
Skal vell bare mine litt åsså dumpe når jeg føler tiden er der.

2
Skandinavisk (Scandinavian) / Re: Får ikke miner til å fungere.
« on: November 18, 2013, 10:14:23 pm »
Lastet ned siste versjon av coyote minern å nå funker det :)
føler meg dum som et brød akkurat nå men la gå

3
Skandinavisk (Scandinavian) / Får ikke miner til å fungere.
« on: November 18, 2013, 09:18:30 pm »
coyote_miner.exe 162.243.45.158 Prq2MPFBTLBnoSrhFfBg4iHnt4TWMpnGYE det der er .bat fila.


Dette kommer opp når jeg kjører den. C:\Users\1337\Desktop\Ny mappe (3)\coyote_miner_0.2.3>coyote_miner.exe 162.243.4
5.158 Prq2MPFBTLBnoSrhFfBg4iHnt4TWMpnGYE
attempting to connect to 162.243.45.158
1077082ms th_b       miner.cpp:117                 main                 ] 162.24
3.45.158:8485
1078445ms th_b       miner.cpp:123                 main                 ] unspec
ified
Kan ikke koble til fordi mÕlmaskinen avslo tilkobling
    {"message":"Kan ikke koble til fordi mÕlmaskinen avslo tilkobling"}
    asio  asio.cpp:55 fc::asio::detail::error_handler
Unable to connect

4
Other Languages / Re: Norway
« on: November 18, 2013, 06:53:43 pm »
Halla, jeg er silent på Freak.

Pages: [1]