Author Topic: DNS客户端下载总是失败我勒个擦有木有碰到的,怎么解决》  (Read 1714 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Maxwell

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
  • View Profile

Offline 00091lacer

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 624
  • View Profile
我下载倒没什么问题
信得过我的话,你试试这个吧  http://pan.baidu.com/s/1eQH2vCY 刚刚上传的

Offline bjnetbee

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 48
  • View Profile
用百度云盘的离线下载几秒就搞定。

Offline bitshares

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 201
  • View Profile
时快时慢,坚持,再坚持。。。

Offline gyhy

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 852
  • View Profile
百度云盘

Offline suzhu01

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 203
  • View Profile
这个问题我也碰到过,一直尝试,过一阵点一次。然后就下载成功了。
多试几下。
PTS:PfshcXbRBQ1ouepXYN4QG1kjTLgvtPL68W
BTSX Account:suzhu01

Offline Maxwell

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 301
  • View Profile
我下载倒没什么问题
信得过我的话,你试试这个吧  http://pan.baidu.com/s/1eQH2vCY 刚刚上传的
0.02刚用上,这又0.04了,我真伤了,还是老问题0.04没法下载...用百度离线下载现在看速度是0,能不能给后台反映反映啊,愁死了都!

Offline Snail

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 750
  • View Profile
 • BitShares: snail
科学上网

Offline KyLin

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 232
  • View Profile
用下载软件下载

Offline youlonghun

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 118
  • View Profile
国内需要翻墙。